Η ανάρτηση του Πάνου Καμμένου για την έξοδο από τα μνημόνια.

Posted by kalinda στο Αύγουστος 21, 2018

Πολλές φορές ακούμπησα το πληκτρολόγιο του υπολογιστή μου αυτή την περίοδο που ο Ελληνικός Λαός μας εμπιστεύτηκε την διακυβέρνηση της Πατρίδας για να γράψω σε αυτή τη σελίδα που γεννήθηκαν οι ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ.
Αντιστάθηκα γιατί θεώρησα πάντα οτι αυτή τη σελίδα δεν πρέπει να μπεί στον πόλεμο που δεχτήκαμε σαν κίνημα και εγώ προσωπικά,

https://www.facebook.com/v2.3/plugins/post.php?app_id=249643311490&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2Fr%2FQX17B8fU-Vm.js%3Fversion%3D42%23cb%3Dfcbb7787c9fbf%26domain%3Dolympia.gr%26origin%3Dhttps%253A%252F%252Folympia.gr%252Ff3b03955416694%26relation%3Dparent.parent&container_width=0&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FAnexartitoiEllines%2Fposts%2F10161043645790085%3F__xts__%255B0%255D%3D68.ARAF8aV5utan5bEODXJXh03-DRu-f9UCkVxay6pXP8QsaDNccAiSTSQA-Q6uaTQCM7IShkmH1GtD-Hwtpn8q-nLsnpJsRVmT8GQjL3rgyYuIZ9CXnnDlBskyauIQUkdyrr3ypzTdxDqy%26__tn__%3D-R&locale=el_GR&sdk=joey&width=552

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s